Tritikale

Tritikale

Tescil Yılı: 2020 | Islah Metodu: Melezleme

Başak tipi beyaz ve kılçıklıdır. Dane görünümü kahverengidir. Bitki boyu 110-120 cm'dir.

Erkencidir. Kışlık tabiatlıdır. Geniş adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Kardeşlenme kapasitesi oldukça yüksektir. Gübrelemeye karşı tepkisi çok yüksektir. Uzun boylu olmasına rağmen yatmaya dayanıklıdır. Stres koşullarına dayanıklıdır. Verim stabilitesi yüksektir. Dane verim düzeyi ve sap verimi yüksektir. Dane verimi yağış miktarına göre 350 ile 750 kg/da arasında değişir

1000 dane ağırlığı 35-40 gr., hektolitre 78-80 kg., prtein %11-13 olup diğer tritikale çeşitleri gibi ekmeklik kalitesi yoktur.

Tarla koşullarında tahıllarda görülen bütün hastalıklara dayanıklıdır.

Orta Anadolu ve geçit bçlgelerindeki kıraç ve yarı taban alanlara diğer tahılların üretiminin ekonomik olmadığı kuraklık, çoraklık ve toksisite görülen alanlara, dane ve silajlık kaba yem üretimi için önerilir.